Archive for June, 2014

Dieva mīlestības pieskāriens Rojā

Thursday, June 5th, 2014

Rojas afisha,,Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību,…” (Jāņa 3:16)

Ļaudis visos laikos ir meklējuši ceļu uz augstāko piepildījumu – Dievu, bet Viņš, mūsu debesu Tēvs, ievērojot  cilvēku nespēju pārvarēt problēmas jeb grēka šķēršļus, sūtīja pasaulē Jēzu Kristu, patiesībā, ļāva pats sevi sist krustā, lai īstenotu plānu mūsu glābšanai. Kopš tā laika ikviens no mums atrodamies izvēles priekšā– pievienoties Dieva glābšanas plānam, iegūstot mūžīgu dzīvošanu, vai šo iespēju ignorēt, paliekot dvēseles diskomforta, baiļu, bēdu un nāves ēnā. (more…)