Lieldienas Jēkabpilī

Jekabpils04 Kā jau katru gadu arī šis gads dāvināja iespēju paviesoties kādā no Latvijas baznīcām un iepriecināt vietējo ļaužu sirdis ar dziļajām Viļņa Punkas dziesmām. Šajā reizē “Sliekšņi un Griesti” tika uzaicināti uz Jēkabpils luterāņu baznīcu. Ja ārā valdīja pilnīgs pavasaris, tad baznīcā bija paslēpusies aizgājusī ziema ar savu drēgnumu un stingumu. Neskatoties uz ziemas pretenzijām par vietu baznīcā, tomēr ļaužu apņēmība un vēlme pildīt savas sirdis ar garīgām vērtībām bija pārāka, tādēļ krēslu rindas bija pilnas cilvēkiem.

Pēc svinīgā Lieldienu dievkalpojuma vieta baznīcas priekšā tika atvēlēta “Sliekšņiem un Griestiem”. Ja arī pa dievkalpojuma laiku ziemai bija izdevies kādus no cilvēkiem iebiedēt un pierunāt doties mājās, tad jau pēc pirmajām dziesmām varēja manīt, ka ļaužu sirdis atsilst un domas par mājās iešanu izgaist. Baznīcā bija manāms īpašs noskaņojums un aizkustinājums, ka pat mūsu runātājai Ilzei bija grūti apvaldīt asaras… Vilni ko Tu ar mums visiem dari?

Pēc koncerta devāmies uz baznīcas bibliotēku, kurā vietējie bija sarūpējuši cienastu, ko likt uz kārā zoba. Tiesājot maizītes, runājām par Lieldienu laiku katra mūsu dzīvēs. Vieniem tas bija gavēšanas un pārdomu laiks, citiem atziņu gūšanas laiks. Bet mums visiem kopā šis bija aizkustinājuma, sirsnības un jaukas kopā būšanas laiks…