Dieva mīlestības pieskāriens Rojā

Rojas afisha,,Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību,…” (Jāņa 3:16)

Ļaudis visos laikos ir meklējuši ceļu uz augstāko piepildījumu – Dievu, bet Viņš, mūsu debesu Tēvs, ievērojot  cilvēku nespēju pārvarēt problēmas jeb grēka šķēršļus, sūtīja pasaulē Jēzu Kristu, patiesībā, ļāva pats sevi sist krustā, lai īstenotu plānu mūsu glābšanai. Kopš tā laika ikviens no mums atrodamies izvēles priekšā– pievienoties Dieva glābšanas plānam, iegūstot mūžīgu dzīvošanu, vai šo iespēju ignorēt, paliekot dvēseles diskomforta, baiļu, bēdu un nāves ēnā.

Kā  drošākā vieta, kur Dieva glābšanas plānam pieslēgties, jau gandrīz 2000 gadus kalpo kristīgā draudze. Dažādos laikos un apstākļos tapušās kristīgās draudzes  ir kā Kristus ģimene, kuras uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem dzīvot saskaņā ar Dieva gribu un atbalstīt citam citu ceļā uz Dieva valstību, kurai tuvojoties zūd konfesiju robežas, un cilvēcisko atšķirību vietā top redzama visus kristiešus vienojošā Dieva mīlestība.

Tāds visus vienojošs Dieva mīlestības pieskāriens taps redzama Rojā, kur pirms vairākiem mēnešiem, zinot katoļu draudzes vajadzības, gan Rojas novadniekus, gan Rīgas skatuves māksliniekus uzrunāja daudziem pazīstamais labdarības pasākumu organizators un filmu producents Lūkass Mairis Marcinkēvičs. ,,Vai vēlies atbalstīt Rojas katoļus?”- jautājums bijis īss un nepārprotams. Pirmie atsaukušies Rojas kristīgā draudze ,,Prieka Vēsts”. Lai atbalstītu savus brāļus un māsas no katoļu draudzes, viņi tūlīt bija gatavi piedalīties ar savu ansambli labdarības koncertā un ziedojumu vākšanā Rojas Svētā apustuļa Andreja Romas katoļu baznīcai. Tika izlemts, ka koncerts būs pārsteigums, mīlestības dāvana katoļiem, visi savāktie ziedojumi tiks nodoti viņu rīcībā. Tūdaļ atsaukušies: Rojas pašvaldības darbinieki, piedāvājot zāli kultūras centrā un transportu mākslinieku atvešanai, Rojas mūzikas un mākslas skola ar savu pūtēju ansambli, kā arī tautā iemīļotas personības – Velta Puriņa, Ingus Pētersons, Rūdolfs Plēpis, Varis Vētra. Ar saviem talantiem pasākumu atbalstīs gan jau pazīstami mūziķi, gan jaunās skatuves zvaigznes, kuru vārdus redzam afišā. Atsaucīgi bijuši arī informatīvie sponsori un tie, kas gatavi ieguldīt gan pašaizliedzīgu brīvprātīgo darbu, gan līdzekļus, lai pasākums izdotos. Paldies ikkatram un ikvienam!

Informāciju apkopoja Vizma Šulca

Labdarības koncerts ,,Mīlestības pieskāriens” notiks š.g. 6. jūlijā plkst. 15.00 Rojas kultūras centrā.

Mēs ielūdzam ikkatru, kurš vēlas atbalstīt Rojas Svētā apustuļa Andreja Romas katoļu baznīcu, mēs ielūdzam ikvienu, kurš vēlas sajust Dieva mīlestības pieskārienu!